Espai de comunicació dels centres adherits a la xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles"

.

Benvinguts i benvingudes !

AQUEST ÉS EL BLOC DE LA XARXA Pe+s.ESPEREM QUE US AGRADI I QUE SIGUI ÚTIL PER AVANÇAR EN EL NOSTRE OBJECTIU: FER ELS CENTRES DOCENTS DEL PRAT MÉS SOSTENIBLES

19 de nov. 2012

El paper: blanc o reciclat?

Els dos aspectes ambientals que s'han de tenir en compte a l'hora d'adquirir paper d'escriptura són l'origen de la pasta per fer el paper i el procés de blanqueig.

ORIGEN DE LA PASTA: Es pot diferenciar entre paper reciclat (elaborat a partir de paper i cartró de post-consum recollit selectivament) i paper no reciclat o blanc (elaborat a partir de fusta verge).
100 fulls de paper reciclat estalvien:

  • La tala d'un arbre de 1,5-2m d'alçada (1,6dm3)
  • El consum de 42 litres d'aigua
  • El consum de 2000 KWh/t d'energia

PROCÉS DE BLANQUEIG: a nivell bàsic es pot diferenciar entre:
  • Convencional: blanqueig amb diòxid de clor i rentat amb hidròxid sòdic diluït (prohibit a molts països pels riscos sobre la salut que se'n deriven)
  • Lliure de clor elemental (ECF): blanqueig amb diòxid de clor i rentat amb hidròxid sòdic diluït.
  • Totalment lliure de clor (TCF): deslignificació amb oxigen, ozó i combinats. Blanqueig amb ozó i peròxid d'hidrogen.
*Hem de tenir present que el 90% del paper de la producció mundial és ECF; exhibir aquesta denominació no implica cap tipus de compromís ambiental. A l'hora d'adquirir paper cal prioritzar els papers totalment lliures de clor (TCF).

CERTIFICACIONS AMBIENTALS DEL PAPER: ECOETIQUETES


Ecoetiqueta Europea (ECOLABEL)
Certifica que és paper reciclat o, en cas contrari, que el producte presenta certificació d'explotació sostenible. Controla les emissions durant el procés de fabricació i la gestió ambiental de les empreses productores.

Àngel Blau (Alemanya)
Paper 100% reciclat i totalment lliure de clor (TCF).
Compliment de normes de qualitat DIN 19309 (apte per a fotocopiadores).
Sense blanquejats òptics i nivell mínim de fotmaldehid i PCB.

Cigne Nòrdic (Països nòrdics)
Controla les emissions durant el procés de fabricació i la gestió ambiental de les empreses productores.
No garanteix que sigui paper reciclat ni totalment lliure de clor. Si és lliure de clor ho especifica amb l'acrònim (TCF).


Distintiu Garantia Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya)
Paper fet en un 90% de fibres reciclades i blanquejat sense clor (TCF).


Els segells FSC (a nivell internacional) i PEFC (a nivell català) certifiquen que els productes de fusta o paper procedeixen d'explotacions forestals sostenibles.